Herkeuring alle wajongers

 • Bouwer2410

  Ik schrok een beetje toen ik het sociaal akkoord zag vanavond.

  Er staat letterlijk dat alle mensen ik de wajong herkeurd zullen worden, voor en na 2010.

  En indien je arbeidscapaciteiten hebt dan kan je naar de gemeente(bijstand) vanaf 1-1-2015.

  Laten we hopen dat dit er niet doorheen komt in de 1ste kamer!!!!

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/11/bijlage-overzicht-van-maatregelen.html

 • Bouwer2410

  Excusses voor het 3x posten hij liep vast.

 • Nomad

  jeeez.. deze plannen zijn heel slecht nieuws voor ons.. iedere 5 jaar een herkeuring.. wat een spanningen en ellende zal dat weer opleveren..

  zeker omdat hier bezuinigingen op de achtergrond spelen.. dan wordt er natuurlijk niet objectief gekeurd.. dan moeten er zoveel mogelijk goed gekeurd worden..

  hopelijk steekt de eerste kamer hier inderdaad een stokje voor.. anders gaat het heeeeeel druk in de bijstand worden…..

  dit is toch echt niet normaal hoor…

  Wajong

  8. De Wajong is per 1-1-2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, iedere 5 jaar herkeuring.

  9. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime).

  10. Het zittend bestand Wajong wordt herkeurd; mensen met arbeidsvermogen kunnen beroep doen op gemeente voor uitkering en/of ondersteuning bij re-integratie (bijstandsregime).

  11. Ten vierde zijn er mensen die weliswaar gedeeltelijk inzetbaar zijn bij reguliere werkgevers, maar die nog geen werk hebben gevonden. Voor deze groep komt er een regeling die gemeenten in staat stelt door middel van individueel maatwerk voor kwetsbare groepen met een zorgbehoefte de effecten van de kostendelersnorm te compenseren. Voor die mensen met een zorgbehoefte worden de gevolgen van de kostendelersnorm gecompenseerd. Basis hiervoor is de indicatie van CIZ/GGD. Hiervoor wordt structureel € 100 mln. beschikbaar gesteld voor het gemeentefonds.

  Beschut werk

  12. De werkbedrijven organiseren beschut werk voor mensen die door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een zodanige mate van ondersteuning nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Dat laat onverlet dat een werkbedrijf de dienstbetrekking kan organiseren bij een reguliere werkgever met specifieke begeleiding, werkplekaanpassing e.d

  13. Het kabinet gaat er in de berekeningen vanuit dat er 30.000 beschut-werkplekken beschikbaar moeten komen.

 • hvh

  Daar gaan we weer, nou aan het tijdstip te zien heb ik mijn eerste slapeloze nacht alweer te pakken. Maar het roept bij mij wel een aantal vragen op. In het sociaal akkoord staat de nieuwe regels niet voor de huidige wajongers gaat gelden ( De wijzigingen gelden voor nieuwe instroom onder de nieuwe wet. De huidige Wajongers kunnen wel te maken krijgen met de mogelijkheid van her- keuring.) maar blijven wij dan onder onze huidige regels vallen (voor en na 2010) en als dat zo is gaan wij dan niet tussen wal en schip vallen? Waarom worden wij herkeurd als wij niet onder de zelfde regels gaan vallen? Blijven de regels voor de herkeuring het zelfde? (als wij niet onder de nieuwe regels vallen zou je zeggen van wel) ik ben wederom het spoor bijster.

  Ik hoop dat jullie iets meer nachtrust krijgen als ik!

 • TonGr

  - De huidige jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) worden herkeurd. Vanaf 2015 geldt de regeling alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

  Dit komt uit de hoofdpunten van het sociaal akkoord op nu.nl

  http://www.nu.nl/economie/3395766/hoofdpunten-sociaal-akkoord.html

  Hier word niet gesproken over oude en nieuwe regeling, dus ik denk aan dat deze herkeuring voor iedereen met een wajong uitkering gaat gelden.

  Zie http://content1b.omroep.nl/f030501e0e92ceab20f18d3d90837755/516795c6/nos/docs/110413_sociaal_akkoord.pdf pagina 15

  m.vr.gr.

  Ton

 • hvh

  Heerlijk he al die tegen strijdige berichten. De zin die ik heb gekopieerd komt uit het 40 pagina grootte sociaal akkoord,o.a. te vinden via rtl nieuws en de volkskrant. Maar goed aangezien het regeerakkoord kennelijk ook een kladje was weet ik niet meer wat ik nu wel en niet moet lezen voor de waarheid.

 • hvh

  Sorry ik zal het linkje even achterlaten: http://content1b.omroep.nl/697c5f8a1083e1c2f6239b77a4ded3bd/5167befb/nos/docs/110413_sociaal_akkoord.pdf

 • linda207

  wanneer vinden de herkeuringen plaats dan?

  dit jaar nog?

 • Nomad

  er is nog niks zeker beste mensen.. het zijn nog plannen.. slechte plannen.. want ik zit er als 100% duurzaam arbeidsgehandicapte niet op te wachten dat ik de rest van m'n leven iedere 5 jaar als wild wordt opgejaagd naar een herkeuring..

  bovendien wordt een wajonguitkering dan helemaal niet meer als bestendig inkomen gezien.. dat kan bijv. een groot probleem worden bij het huren van woonruimte..

  want bij de eerstvolgende herkeuring zou je je inkomen wel es kwijt kunnen zijn…

  dat er een herkeuring van alle wajongers zat aan te komen was onvermijdelijk.. ze moeten overal bezuinigen.. ook hier.. dus iedereen die kan werken moet aan de slag

  maar een periodieke herkeuring vind ik gewoon schofterig.. reken maar dat de SP hier fel tegenin zal gaan…

 • Wes

  Ze hebben het over de herkeuring van de huidige Wajong jongeren.

  Maar ik zat eerst in de AAW en ben later in de WAJONG overgeheveld.

  Dus jong ben ik niet meer… (47)…

Dit topic is gesloten, er kunnen geen reacties meer worden geplaatst.